25 خرداد 1403
مجيد محدثي

مجید محدثی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1167, 1025)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و تحلیل توانایی سامانه بینی الکترونیکی در طبقه بندی و تشخیص کیفیت بیودیزل تولیدی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بیودیزل، روغن پسماند، بینی الکترونیکی
پژوهشگران مریم سلیمی (نفر اول)، لیلا ندرلو (نفر دوم)، حسین جوادی کیا (نفر سوم)، مجید محدثی (نفر چهارم)، میثم طباطبایی (نفر پنجم)

چکیده

انرژی به عنوان یکی از مهمترین و ضروری ترین عوامل تولید، دارای اثرات قابل توجهی است. با توجه به این که منابع سوخت های فسیلی رو به اتمام است، پژوهشگران به دنبال جایگزین کردن سوخت بیودیزل که یک سوخت زیستی قابل تجدید و دارای خواصی نزدیک به گازوئیل است، می باشند. برای بررسی کیفیت بیودیزل تولیدی نیاز به دستگاه GC می باشد. استفاده از دستگاه GC، به دلیل اینکه بسیار بالای آن در همه جا امکان پذیر نیست لذا در این تحقیق تلاش می شود کیفیت بیودیزل تولیدی را با استفاده از بینی الکتریکی مورد بحث و بررسی قرار دادیم. روغن انتخابی در این تحقیق روغن پسماند به همراه روغن گیاه رزماری به عنوان پایدار کننده می باشد. تحقیق حاضر به دنبال تولید بیودیزل از روغن پسماند خوراکی و روغن گیاه رزماری به وسیله واکنش ترانس استریفیکاسیون و بررسی و تحلیل توانایی سامانه بینی الکترونیکی در طبقه بندی و تشخیص کیفیت بیودیزل تولیدی است. پس از انجام آزمایش و داده بهرداری با سامانه بینی الکترونیکی، نتایج به دست آمده نشان دهنده توانایی 8 حسگر به کاربرده شده در تفکیک مراحل سه گانه بودند. نتایج به خوبی حساسیت حسگرهای موجود در سامانه بینی الکترونیکی را نسبت به سوخت تولیدی بیودیزل نشان می دهد.