25 خرداد 1403
مجيد محدثي

مجید محدثی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1167, 1025)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات درس

عنوان آزمایشگاه انتقال حرارت
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز
توضیحات

فایل‌ها

طرح درس آز انتقال حرارت
(58/21 کیلوبایت)