29 خرداد 1403
مهدي خزائي

مهدی خزائی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه-دانشکده فناوری اطلاعات
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کامپیوتر- گرایش معماری سیستم ها
تلفن: 08338305041
دانشکده: دانشکده فناوری اطلاعات

مشخصات پژوهش

عنوان
خوشه بندی شبکه های حسگر بی سیم براساس هولونبندی
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
شبکه حسگر بیسیم، خوشه بندی، عامل، سازمان هولونی
پژوهشگران مهدی خزائی (مجری)

چکیده

پیشرفت های اخیر در زمینه الکترونیک و مخابرات امکان طراحی و ساخت حسگرهایی با توان مصرفی پایین، اندازه کوچک، قیمت مناسب و کاربردی های گوناگون را ایجاد کرده است. این حسگر های کوچک توانایی انجام اعمالی چون دریافت اطلاعات از محیط و پردازش و ارسال اطلاعات را دارند. این امر موجب پیدایش ایده ای برای ایجاد و گسترش شبکه هایی موسوم به "شبکه های حسگر بی سیم " شده است. یک شبکه حسگر متشکل از تعداد زیادی گره ی حسگر است که در یک محیط به طور گسترده پخش شده و به جمع آوری اطلاعات از محیط می پردازد. لزوماً مکان قرار گرفتن گره ی حسگر، از قبل تعیین شده و مشخص نیست. این خصوصیت باعث شده بتوان آنها را در مکان های خطرناک و یا غیرقابل دسترس رها کرد. مهم ترین چالش کار با شبکه های حسگر انرژی محدود گره ها است. به همین جهت یکی از جوانبی که توسط محققین مورد توجه قرار گرفته، کاهش مصرف انرژی در کاربردهای این شبکه ها می باشد. روشی که در این تحقیق برای کاهش مصرف انرژی استفاده شده رویکرد هولون بندی است که یکی از مکانیزم هایی است که برای افزایش طول عمر شبکه استفاده میشود. از آنجا که خوشه بندی یک مسئله پیچیده محسوب می شود لذااز مفهوم سیستم چندعاملهبا سازمان هولونی جهت غلبه بر پیچیدگی و ایجاد هماهنگی استفاده شده است.