07 خرداد 1403

کاوه پسندیده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه، بزرگراه امام (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده علوم پایه، گروه علوم پایه
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن: 09037901536
دانشکده: دانشکده علوم پایه و کاربردی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی فیزیک ، دانشگاه صنعتی شریف ، ایران (1389 - 1396)
    عنوان رساله: لیزرهای پیکوثانیه و قابل تنظیم رنگینه با بازخورد دوره ای
  • فوق لیسانس فیزیک ، دانشگاه صنعتی شریف ، ایران (1387 - 1389)
    عنوان پایان‌نامه: طراحی و ساخت لیزر برمید مس
  • لیسانس فیزیک ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ، ایران (1383 - 1387)
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Kaveh Pasandideh, Seyed Sajad Moosavifard (2024) The cavitation dynamics of a strongly driven single spherical gas bubble in high viscosity liquids PHYSICS LETTERS A: 501; 129409-...
2
سعید رادمرد، احمد مشایی، کاوه پسندیده، سعید عربگری (1401) Introducing a 2V-resonator for the improvement of pulse stability in a high-gain Q-switched Yb:YAG thin-disk laser OPTICS EXPRESS: 31; 12128-12137
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
فعالیت‌های فناورانه
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!