01 مرداد 1403

همت شیخی

مرتبه علمی:
نشانی:
تحصیلات: کارشناسی ارشد
تلفن:
دانشکده: دانشکده فناوری اطلاعات

مشخصات پژوهش

عنوان
بهبود الگوریتم رقابت استعماری برای حل مسئله جایگذاری نودها در شبکه های حسگر بیسیم گرید سه بعدی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
شبکه حسگر بیسیم، شبکه گرید سه بعدی، الگوریتم رقابت استعماری، مهاجرت، جایگذاری نود
پژوهشگران سید وفا بارخدا (نفر اول)، همت شیخی (نفر دوم)، سودابه محمدی (نفر سوم)

چکیده

یکی از زمینه های تحقیقاتی اساسی و مهم در شبکه های حسگر بیسیم نحوه جایگذاری نودهای حسگر است بهگونه ای که با کمترین تعداد نود تمامی نقاط هدف پوشش داده شوند و اتصال میان تمام نودها و نود چاهک برقرار باشد. در این مقاله از یک روش جدید که بر اساس الگوریتم رقابت استعماری است برای حل مسئله ذکر شده استفاده شده است. در روش پیشنهاد شده امکان مهاجرت مستعمره ها از امپراطوری های ضعیف به امپراطوری های قویتر به الگوریتم رقابت استعماری اضافه شده است. ایده مهاجرت از جوامع انسانی الهام گرفته شده است که انسانها در برخی شرایط تصمیم به مهاجرت از یک کشور به کشور دیگر میکنند. شبکه حسگر بیسیم به صورت سه بعدی و گرید در نظر گرفته شده است و نودهای حسگر فقط میتوانند در نقاط تقاطع گرید قرار بگیرند. این در حالیست که نقاط هدف ممکن است در هر مکانی از فضای سه بعدی پراکنده باشند. نتایج شبیه سازی نشان میدهد که الگوریتم پیشنهادی نسبت به الگوریتمهای مشابه از تعداد نود حسگر کمتری برای حل مسئله استفاده میکند و همچنین دارای زمان اجرای بسیار کمتری است.