01 مرداد 1403

همت شیخی

مرتبه علمی:
نشانی:
تحصیلات: کارشناسی ارشد
تلفن:
دانشکده: دانشکده فناوری اطلاعات

مشخصات درس

عنوان پایگاه داده
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز ساختمان داده
توضیحات

فایل‌ها

طرح درس
(285/07 کیلوبایت)
درس هفته اول
(546 کیلوبایت)
درس هفته دوم
(440/5 کیلوبایت)
درس هفته سوم
(439/5 کیلوبایت)