18 مرداد 1401
هنگامه شمسي پور

هنگامه شمسی پور

مرتبه علمی: مربی
نشانی:
تحصیلات: کارشناسی ارشد / مهندسی راه آهن
تلفن:
دانشکده: دانشکده مدیریت مهندسی

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
مقاله ارائه‌شده
1
هنگامه شمسی پور، وحید رحیمی (1398) ارائه مدلی برای انتخاب تأمین کننده و تعیین اندازه سفارش با محدودیت ظرفیت تأمین کنندگان برای اقلام با کیفیت نامطلوب دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، ایران، بابلسر
2
هنگامه شمسی پور (1397) ارائه سیستم پشتیبان تصمیم گیری جهت ارزیابی پروژه های حمل و نقل با استفاده از تحلیل هزینه-سود و تصمیم گیری چند معیاره کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران، ایران، کرمانشاه
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
فعالیت‌های فناورانه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!