31 تیر 1403

هدایت صبوری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه، دانشگاه صنعتی، دانشکده مهندسی برق، گروه (گرایش های قدرت و کنترل)
تحصیلات: دکترای تخصصی / برق قدرت
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل تصادفی و تسویه بازار همزمان انرژی و ذخیره با در نظر گرفتن عدم قطعیت منابع بادی با استفاده از برنامه ریزی ترکیبی خطی-عدد صحیح و شاخص های ریسک VaR و CVaR
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران هدایت صبوری (نفر اول)، رضا همتی (نفر دوم)، مهدی احمدی جیردهی (نفر سوم)

چکیده

در این مقاله مساله حداکثر سازی سود باقیمانده از بازار همزمان انرژی و ذخیره برای بهره بردار مستقل سییستم و در عین حال حداقل سازی هزینه های بهره برداری از واحد های حرارتی با حضور واحد های بادی و با در نظر گرفتن مفهوم ریسک مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. مدل پیشنهادی یک مدل برنامه ریزی ترکیبی خطی- هدد صحیح و با در نظر گرفتن شاخص های ریسک ارزش در خطر و ارزش در خطر شرطی جهت ارزیابی میزان ریسک پذیری بهره بردار می باشد