31 تیر 1403

هدایت صبوری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه، دانشگاه صنعتی، دانشکده مهندسی برق، گروه (گرایش های قدرت و کنترل)
تحصیلات: دکترای تخصصی / برق قدرت
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
مکان یابی بهینه واحدهای اندازی گیری فازور (PMU)در شبکه انتقال غرب کشور از روش برنامه ریزی خطی ترکیبی عدد صحیح (MILP)
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران هدایت صبوری (نفر اول)، سعید صبوری (همکار)

چکیده

ثبت نشده‌است!