31 تیر 1403

هدایت صبوری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه، دانشگاه صنعتی، دانشکده مهندسی برق، گروه (گرایش های قدرت و کنترل)
تحصیلات: دکترای تخصصی / برق قدرت
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
تسویه بازار همزمان انرژی و ذخیره پاسخگو از سمت تولید و تقاضا جهت پاسخگویی به عدم قطعیت منابع بادی با استفاده از برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران هدایت صبوری (نفر اول)، وحید حیدری (نفر دوم)

چکیده

در این مقاله برنامه ریزی همزمان انرژی و ذخیره پاسخگو به عدم قطعیت انرژی باد از سمت تولید و مصرف ارائه شده است.