04 مرداد 1403

هدایت صبوری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه، دانشگاه صنعتی، دانشکده مهندسی برق، گروه (گرایش های قدرت و کنترل)
تحصیلات: دکترای تخصصی / برق قدرت
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
روشی جدید جهت تسویه بازار همزمان انرژی و ذخیره با در نظر گرفتن تمام هزینه ها و قیدهای بهره برداری از واحدهای حرارتی و عدم قطعیت انرژی باد
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران هدایت صبوری (نفر دوم)

چکیده

در این مقاله روشی جدید جهت مدل سازی بازار همزمان انرژی و ذخیره با در نظر گرفتن هزینه های مربوط به راه اندازی و توقف واحدها و همچنین تمام قیدهای بهره برداری از واحدهای حرارتی شامل محدودیت افزایش توان، محدودیت کاهش توان، محدودیت افزایش توان در هنگام راه اندازی، محدودیت کاهش توان در هنگام توقف و محدودیت حداقل زمان کار و حداقل زمان توقف واحدها ارائه شده است.