31 تیر 1403

هدایت صبوری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه، دانشگاه صنعتی، دانشکده مهندسی برق، گروه (گرایش های قدرت و کنترل)
تحصیلات: دکترای تخصصی / برق قدرت
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
روشی جدید جهت مکان یابی بهینه واحدهای اندازه گیری فازور با در نظر گرفتن هزینه های واقعی نصب
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران هدایت صبوری (نفر دوم)، ندا عزیزی گروسی (نفر دوم)، سعید صبوری (نفر سوم)

چکیده

مدل پیشنهادی با انجام اصلاحاتی بر روی مدل های قبلی علاوه بر هزینه نصب اولیه ، هزینه های مربوط به کانالهای اضافی، تعمیرات و نگهداری و همچنین هزینه تقویت و یا ایجاد زیرساخت مخابراتی در پست محل نصب را نیز در نظر خواهد گرفت.مدل پیشنهادی یک مدل برنامه ریزی خطی ترکیبی عدد صحیح می باشد که تضمین کننده همگرایی در شبکه های بزرگ واقعی است.