28 مرداد 1401

هدایت صبوری

مرتبه علمی: مربی
نشانی:
تحصیلات: کارشناسی ارشد / برق قدرت
تلفن:
دانشکده: دانشکده انرژی

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
Amirhossein Khazali, Navid Rezaei, Hedayat Saboori, Josep M.Guerrero (2022) Using PV systems and parking lots to provide virtual inertia and frequency regulation provision in low inertia grids ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH: 207; 107859-...
3
Hedayat Saboori, Reza Hemmati, Seyyed Mohammad Sadegh Ghiasi, Shahab Dehghan (2017) Energy storage planning in electric power distribution networks – A stateof-the-art review RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS: 79; 1108-1121
4
5
6
7
Hedayat Saboori, Reza Hemmati (2017) Maximizing DISCO profit in active distribution networks by optimal planning of energy storage systems and distributed generators RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS: 71; 365-372
8
Reza Hemmati, Shahab Dehghan, Hedayat Saboori (2017) Evaluating and comparing profitability of bulk storage systems in unit commitment and optimal power flow operation frameworks Journal of Renewable and Sustainable Energy: 9;
9
Mehdi Ahmadi Jirdehi, Reza Hemmati, Vahid Abbasi, Hedayat Saboori (2016) A multi-functional dynamic state estimator for error validation: measurement and parameter errors and sudden load changes Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering: 17;
10
Reza Hemmati, Hedayat Saboori (2016) Emergence of hybrid energy storage systems in renewable energy and transport applications – A review RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS: 65;
11
Reza Hemmati, Hedayat Saboori, Mehdi Ahmadi Jirdehi (2016) Multistage generation expansion planning incorporating large scale energy storage systems and environmental pollution RENEWABLE ENERGY: 97;
12
13
Hedayat Saboori, Reza Hemmati (2016) Considering Carbon Capture and Storage in Electricity Generation Expansion Planning IEEE Transactions on Sustainable Energy: 7;
14
Saeid Saboori, Rasool Kazemzadeh, Hedayat Saboori (2016) Stochastic analysis of wind energy uncertainty impact on ISO risk-taking in joint energy and reserve markets using conditional value at risk Journal of Renewable and Sustainable Energy: 8;
15
16
17
18
Hedayat Saboori, Reza Hemmati (2016) Optimal management and planning of storage systems based on particle swarm optimization technique Journal of Renewable and Sustainable Energy: 8;
19
20
21
Hedayat Saboori, Reza Hemmati, Vahid Abbasi (2015) Multistage distribution network expansion planning considering the emerging energy storage systems ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT: 105;
22
Saeid Saboori, Rasool Kazemzadeh, Hedayat Saboori (2015) Assessing Wind Energy Uncertainty Impact on Joint Energy and Reserve Markets by using Stochastic Programming Evaluation Metrics international journal of renewable energy research: 5;
مقاله ارائه‌شده
1
هدایت صبوری، ندا عزیزی گروسی، سعید صبوری (1394) روشی جدید جهت مکان یابی بهینه واحدهای اندازه گیری فازور با در نظر گرفتن هزینه های واقعی نصب کنفرانس بین المللی و همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
2
3
هدایت صبوری (1394) روشی جدید جهت تسویه بازار همزمان انرژی و ذخیره با در نظر گرفتن تمام هزینه ها و قیدهای بهره برداری از واحدهای حرارتی و عدم قطعیت انرژی باد کنفرانس بین المللی و ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک مکاترونیک
4
هدایت صبوری، نرگس یاوری بیگوند (1394) مدل سازی و تحلیل اثر ذخیره ساز انرژی در مقیاس وسیع در مسئله در مدار قرار گرفتن واحدهای حرارتی با استفاده از برنامه ریزی خطی ترکیبی عدد صحیح کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
5
6
7
8
9
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
فعالیت‌های فناورانه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!