28 فروردین 1403

حسن رسائی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی صنایع
تلفن: 38305005
دانشکده: دانشکده مدیریت مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بکارگیری الگوریتم های کارآ برای کاهش اختلاف مسافت طی شده توسط وسایل نقلیه در یک مسأله مکانیابی- مسیریابی با در نظرگرفتن زمان سفر و سرویسدهی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
الگوریتم های فرا ابتکاری؛ بهینه سازی؛ مسئله مکان یابی-مسیریابی وسایل نقلیه
پژوهشگران امیرمحمد گل محمدی (نفر اول)، علیرضا گلی (نفر دوم)، حسن رسائی (نفر سوم)

چکیده

هدف: ارائه یک مدل برنامه ریزی ریاضی که هدف اصلی آن کاهش هزینه های سیستم از طریق مکان یابی مناسب انبارهای مورد نیاز و همچنین مسیریابی وسایل نقلیه به منظور حمل کالاهای تولیدی به این انبارها با درنظر گرفتن زمان سفر است. روش شناسی پژوهش: با توجه به ماهیت مسئله مکان یابی – مسیریابی میزان سوخت مصرفی و استهلاک وسایل حمل و نقل رابطه مستقیمی با میزان مسافت طی شده توسط آن ها دارد. مدل ارائه شده در این مقاله در صدد کمینه کردن عدم توازن مسافت طی شده توسط وسایل نقلیه می باشد. همچنین برای نزدیکی هرچه بیشتر مدل ارائه شده به شرایط دنیای واقعی، با به کارگیری مفهوم پنجره ی زمانی حداکثر زمان مجاز برای توزیع محصولات نیز در نظر گرفته شده است. یافته ها: برای حل مدل ارائه شده از الگوریتم های فرا ابتکاری MOICA، NSGA-II و PAES استفاده شده است. برای نشان دادن کارایی روش های حل، نمونه مسائل مختلفی در اندازه های متفاوت ارائه و از طریق آن ها حل شده و نتایج خروجی از آن ها بر اساس معیارهای QM، MID و SM مقایسه شده است. نتایج حاصله بیانگر برتری الگوریتم MOICA ارائه شده در ابعاد بالاست. اصالت/ارزش افزوده علمی: توازن در میزان مسافت طی شده توسط وسایل حمل و نقل با توجه به درنظرگرفتن پنجره زمانی می تواند باعث نزدیکی مدل به دنیای واقعی شود و تخمین دقیق تری از هزینه ها را ارائه دهد.