28 فروردین 1403

حسن رسائی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی صنایع
تلفن: 38305005
دانشکده: دانشکده مدیریت مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بهینه سازی فرآیند تولید برای افزایش قابلیت اطمینان محصولات با استفاده از نمودارهای کنترل
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
کنترل فرآیند آماری، نمودارهای کنترل، افزایش طول عمر، توزیع وایبول، سانسورشدگی خرابی
پژوهشگران پوریا محمدی پور (نفر اول)، هیوا فاروقی (نفر دوم)، حسن رسائی (نفر سوم)

چکیده

امروزه بعضی از صنایع، نیازمند تولید محصولات با قابلیت اطمینان بالا می باشند و طول عمر یا قابلیت اطمینان محصولات به عنوان یک مشخصه کیفی اصلی و مهم در نظر گرفته می شود. جهت تولید محصولات با قابلیت اطمینان بالا، باید فرآیند تولید تحت نظارت قرار گیرد تا محصول با کیفیت مورد نظر تولید گردد. یکی از مهم ترین و پرکاربردترین ابزارهای نظارت بر فرآیند، نمودارهای کنترل هستند. نمودار کنترل، باید هنگامی که فرآیند از کنترل خارج می شود سریعاً هشدار دهد تا اقدامات اصلاحی صورت بگیرد و از تولید محصولات معیوب جلوگیری شود. فرآیندهای بسیاری وجود دارند که در آن ها مشخصه کیفی از توزیع نرمال پیروی نمی کند و شرایط استفاده از قضیه حدی مرکزی وجود ندارد. بنابراین نمودارهای کنترل را باید با توجه به توزیع خاصی که مشخصه کیفی از آن پیروی می کند طراحی کرد. در این مقاله فرض شده است که طول عمر محصولات از توزیع وایبول با پارامتر شکل ثابت و پارامتر مقیاس متغیر پیروی می کند. برای بدست آوردن آماره مورد نیاز از آزمون سانسورشدگی خرابی استفاده شده است. در ادامه حدود کنترل یک طرفه و دو طرفه ارائه شده و برای ارزیابی عملکرد نمودارهای کنترل پیشنهادی از میانگین طول دنباله در حالت خارج از کنترل استفاده شده است. سپس مقادیر بهینه پارامترهای تاثیر گذار ارائه شده است. تعداد خرابی آزمون سانسورشدگی یکی از مهم ترین پارامترها در جهت افزایش عملکرد نمودار کنترل می باشد. در نهایت جهت نشان دادن عملکرد نمودار کنترل پیشنهادی یک مثال کاربردی ارائه شده است.