28 فروردین 1403

حسن رسائی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی صنایع
تلفن: 38305005
دانشکده: دانشکده مدیریت مهندسی

مشخصات درس

عنوان اقتصاد مهندسی
شماره 130502701
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز اقتصاد 1
توضیحات

فایل‌ها

فصا دوم
(2/23 مگابایت)
فصل سوم
(2/1 مگابایت)