28 فروردین 1403

حسن رسائی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی صنایع
تلفن: 38305005
دانشکده: دانشکده مدیریت مهندسی

مشخصات درس

عنوان برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها
شماره 120104401
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز کنترل موجودی 1
توضیحات