28 فروردین 1403

حسن رسائی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی صنایع
تلفن: 38305005
دانشکده: دانشکده مدیریت مهندسی

مشخصات درس

عنوان ارزیابی کار و زمان
شماره 120101601
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز روش های تولید
توضیحات

فایل‌ها

مطالعه كار
(190/92 کیلوبایت)
مطالعه كار
(190/92 کیلوبایت)
روش هاي ثبت فعاليت ها
(1/92 مگابایت)
ثبت مراحل ساخت و مونتاژ محصول
(4/52 مگابایت)
ابزار بهبود طرح استقرار
(826/94 کیلوبایت)
اصول اقتصادي حركت
(1/36 مگابایت)
مطالعه حركت خرد
(92/91 کیلوبایت)
فرايند ساخت اسبك
(222/87 کیلوبایت)