07 خرداد 1403

حسین مویدی

مرتبه علمی:
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
افزایش ظرفیت باربری و کاهش نشست در خاکهای نرم به وسیله ستونهای سنگی محصور شده با شبکه ژئوگرید مهار شده
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
ستون های سنگی ، ظرفیت باربری، نشست، ژئوگرید،ستونهای محصور شده در ژئوگرید شبکه مهار
پژوهشگران حسین مویدی (نفر اول)

چکیده

ثبت نشده‌است!