05 تیر 1403

فرزاد امیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی صنایع
تلفن:
دانشکده: دانشکده مدیریت مهندسی

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
3
4
Fatemeh Javanbakht Sheikhahmad, Farahnaz Rostami, Hossein Azadi, Hadi Veisi, Farzad Amiri, Frank Witlox6 (2023) Modeling the Social Sustainability in Rural Communities of Developing Countries (Case Study: Bilevar Plain; Kermanshah Province) Journal of Sustainable Rural Developmen: 7; 87-98
5
فرزاد امیری، نوید رفیعی (1400) ارائه راهکارهای مؤثر بر ارتقای کیفیت خدمات در اداره کل استاندارد استان کرمانشاه بر پایه مدل EFQM فصلنامه علمی تخصصی توسعه و پیشرفت استان کرمانشاه: 1; 103-127
6
سمیره صی محمدی، محسن توکلی، کیومرث زرافشانی، حسین مهدی زاده، فرزاد امیری (1400) بررسی روند تغییرات کاربری اراضی در حوزه ی آبخیز دشت ماهیدشت با استفاده از تصاویر سنجش از دور فصلنامه پایداری ، توسعه و محیط زیست: 2; 53-70
7
سمیره صی محمدی، محسن توکلی، کیومرث زرافشانی، حسین مهدی زاده، فرزاد امیری (1400) پیش بینی اثرات تغییرات اقلیمی بر دما و بارش با استفاده از مدل های گردش عمومی جو، راهکاری برای کشاورزی پایدار (مطالعه ی موردی: شهرستان کرمانشاه) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست: 23; 15-31
8
اکرم قبادی یگانه، بهرام یوسفی، حسین عیدی، فرزاد امیری (1399) شناسایی عوامل توسعه لیگ برتر فوتبال جمهوری اسلامی ایران با رویکرد دلفی- فازی نشریه پژوهش های حامی گری، مدیریت و بازاریابی ورزشی: 1; 1-25
9
نگار قلی پور، حسین عیدی، بهرام یوسفی، فرزاد امیری (1399) تحلیل راهبردی نیازهای هواداران تیم های فوتبال لیگ برتر ایران مدیریت و توسعه ورزش: 9; 102-120
10
نگار قلی پور، حسین عیدی، بهرام یوسفی، فرزاد امیری (1398) تبیین پیشران های مؤثر بر توسعه برند فوتبال ایران با استفاده از رویکرد فازی خاکستری و ماتریس مشاوران گروه بوستون فصلنامه مدیریت عملیات خدمات: 2; 59-81
11
Samireh Say mohammdai, Kioomars Zarahshani, Mohsen Tavakoli, Hossain Mehdizadeh, Farzad Amiri (2017) Prediction of Climate Change Induced Temperature & Precipitation: The Case of Iran Sustainability: 9; 1-13
12
فرزاد امیری، کاظم نقندریان، رسول نورالسناء (1394) نمودار کنترل با فواصل نمونه گیری متغیر با درنظرگرفتن تابع زیان کیفیت تاگوچی نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید: 26; 28-41
13
سمیره صی محمدی، کیومرث زرافشانی، امیرحسین بیگی، فرزاد امیری (1394) تحلیل دینامیکی پیامدهای اجتماعی - اقتصادی شرکت کشت و صنعت روژینتاک در شهرستان کرمانشاه با استفاده از نرم افزار ونسیم(Vensim( جغرافیا و برنامه ریزی محیطی: 26; 97-118
14
Farzad Amiri, Kazem Noghondarian, rassoul Noorossana (2014) Economic-statistical design of adaptive X-bar control chart: A Taguchi loss function approach Scientia Iranica: 21; 1096-1104
15
Farzad Amiri, Kazem Noghondarian, Abdul Sattar Safaei (2014) Evaluating the performance of variable scheme X-bar control chart: a Taguchi loss approach INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH: 52; 5385-5395
16
فرزاد امیری (1382) اراده مدیران در ایجاد استراتژی مدیریت فردا: 1; 93-106
مقاله ارائه‌شده
1
Farzad Amiri (2023) Designing a Model and Simulating the Production Chain of the Metal Industries in a Dynamic System Approach (Case Study: Shablon Tajhiz Company) The 3rd International Conference on Systems Thinking in Practice, Iran, Mashhad
2
فاطمه جوانبخت شیخ احمد، فرحناز رستمی، حسین آزادی، هادی ویسی، فرزاد امیری (1402) مروری بر انواع روشهای مدلسازی هیدرولوژی اجتماعی شانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر، Iran، کزمان
3
فاطمه جوانبخت شیخ احمد، فرحناز رستمی، حسین آزادی، هادی ویسی، فرزاد امیری (1402) هیدرولوژی اجتماعی حلقه گمشده مدیریت پایدار منابع آب در کشاورزی شانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر، Iran، کزمان
4
فرزاد امیری، نوید رفیعی، غزاله عزیزی (1401) ارزیابی میزان رضایتمندی مراجعین از کیفیت خدمات بهداشتی درمانی ارائه شده در مراکز بهداشتی درمانی منتخب شهر کرمانشاه با استفاده از مدل سروکوال سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری، ایران، چابهار
5
دانیال محمدی، فرزاد امیری (1400) استفاده از رویکرد سیستم داینامیک در ارائه یک مدل مدیریت بحران پس از زلزله (مطالعه موردی، بحران اجتماعی و زیست محیطی زلزله کرمانشاه) هفتمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری، ایران، تهران
6
Farzad Amiri (2021) Identifying the basic variables and effective loops on the performance of the supply chain of metal industries (Case study of Shablon Tajhiz Company, Kermanshah Province) 2nd International Conference on Challenges and New Solutions in Industrial Engineering and Management and Accounting, Iran, Damghan
7
Farzad Amiri, Bardia Bafghi, hosein karevan (2021) A review of the effects of Covid 19 on higher education and some of the strategies used: A case study of Kermanshah University of Technology 2nd International Conference on Challenges and New Solutions in Industrial Engineering and Management and Accounting, Iran, Damghan
8
دانیال محمدی، فرزاد امیری (1399) ارائه یک مدل مدیریتبحران اقتصادی پس از زلزله با رویکرد سیستم داینامیک )مطالعه موردی زلزله کرمانشاه دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری، ایران، دامغان
9
دانیال محمدی، فرزاد امیری (1399) استفاده از رویکرد سیستم داینامیک در بررسی و ارائه یک مدل مدیریت بحران پس از زلزله (مطالعه موردی، مدیریت بحران شریان های حیاطی و امنیتی زلزله کرمانشاه) سومین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی، ایران، تهران
10
پیام تمیجی، فرزاد امیری (1399) ارزیابی و اولویت بندی ریسک های هزینه ای خط تولید سیمان با رویکرد Fmea و Topsis اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری، ایران، ساری
11
گلناز نگهداری، فرزاد امیری (1398) ارزیابی اثرات اجتماعی اقتصادی هتل لاله بیستون اولین همایش ملی معماری، عمران،گردشگری با رویکرد توسعه پایدار 1398، ایران، همدان
12
اکرم قبادی یگانه، بهرام یوسفی، حسین عیدی، فرزاد امیری (1398) طراحی یک مدل دینامیک برای درآمد روزانه مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت، ایران، رشت
13
علی جوان زوج، فرزاد امیری (1397) توسعه رویکرد ترکیبی مبتنی بر کارت امتیاز متوازن و سیستم استنتاج فازی به منظور انتخاب تامین کننده چهارمین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار، ایران، شیراز
14
Farzad Amiri, Zeynab Montazeri (2017) ارائه یک مدل بهینه تخصیص سرویس مدارس با استفاده از الگوریتم جستجوی فاخته Third International Conference on New Research in Management, Economics and Accounting, Turkey, Istanbul
15
مهدی بگلری شاپورآبادی، فرزاد امیری، زهرا کرمی دولیسکان (1395) ارایه یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیرنده DSS دقیق آبیاری بر اساس الگوریتم ژنتیک اولین همایش ملی نگرشی نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، ایران، خرم آباد
16
احسان آزادی، فرزاد امیری (1395) تعادل بار در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم ژنتیک ابتکاری سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در مهندسی برق و کامپیوتر، ایران، تهران
17
مهدی بگلری شاپورآبادی، فرزاد امیری، زهرا کرمی دولیسکان (1395) مدیریت بهینه منابع آب در سیستم های کشاورزی با استفاده از الگوریتم ژنتیک اولین کنفرانس بین المللی چشم انداز های نو در مهندسی برق و کامپیوتر، ایران، تهران
18
بهناز غلامی، فرزاد امیری (1394) افزایش بهره وری سیستم بانکداری به روش شبیه سازی گسسته-پیشامد با استفاده از نرم افزار ED8.1 کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر
19
فرزاد امیری (1394) مدیریت تصمیم اثربخش بر پایه الگوی جامع مدیریت زنجیره تامین (SCM) اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، ترکیه، استانبول
20
Farzad Amiri (2015) Enterprise resource planning (ERP) and its effect in improving the performance of supply chain management (SCM) first international conference on Management, Accounting, Economic and Humanities, Turkey, Istanbul
21
فرزاد امیری، فرزانه جهانی کاجی، حدیث نظریان (1392) تضمین موفقیت بنگاه های اقتصادی با توسعه محصول جدید (NPD ) در محیط تولید کالس جهانی (WCME) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار، ایران، همدان
22
فرزاد امیری، زهرا منوچهری، گیتا شکری، مستانه بهمنی (1392) ارایه یک مدل انتقال تکنولوژی شرکت های کارآفرین بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار، ایران، همدان
23
فرزاد امیری، زهره کرم، نسیم اکبری (1392) بهبود استراتژی عملکرد بنگاه ها و موسسات اقتصادی بر پایه کارت امتیازی متوازن(BSC) با استفاده از رویکرد سیستم دینامیک دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، ایران، تهران
24
فرزاد امیری، کاظم نقندریان (1389) تحلیل سیاست گذاری در حوزه اکتشاف و استخراج نفت با استفاده از رویکرد سیستم های دینامیکی دومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست، ایران، کرمانشاه
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
نوید رفیعی، حسن رسائی، فرزاد امیری (1402) طراحی الگوی دانشگاه کارآفرین (مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه) دانشگاه صنعتی کرمانشاه
2
3
فرزاد امیری (1399) طراحی و تنطیم الگوی نظام مند گردش کار پروزه های بهبود کلینیک تخصصی صنعت سازمان بسیج مهندسین صنعت سپاه حضرت نبی اکرم (ص)
4
5
پایان‌نامه
1
فاطمه جوانبخت شیخ احمد، فرحناز رستمی، حسین آزادی، فرزاد امیری، هادی ویسی (1402) مدلسازی سیستم دینامیک بهینه مدیریت منابع آب شبکه آبیاری و زهکشی سد گاوشان با رویکرد هیدرولوژی اجتماعی
2
3
اکرم قبادی یگانه، بهرام یوسفی، حسین عیدی، فرزاد امیری (1398) ارایه مدل جامع توسعه لیگ برتر فوتبال ایران بر اساس الگوی سیستم پویا برای افق 1416
4
سمیره صی محمدی، کیومرث زرافشانی، فرزاد امیری، محسن توکلی، حسین مهدی زاده (1396) ارائه مدل تخصیص بهینه اراضی کشاورزی با در نظر گرفتن تغییرات اقلیمی بر پایه سیستم دینامیک در حوزه ی آبخیز دشت ماهیدشت
5
فرزاد امیری، کاظم نقندریان، رسول نورالسناء، عباس سقایی (1392) طراحی اقتصادی نمودار کنترل X با طرح نمونه گیری متغیر
کتاب
1
فرزاد امیری، سمانه سنجابی، شراره تیموری (1401) مدل سازی و شبیه سازی مدیریت زنجیره تامین با رویکرد سیستم های دینامیکی شابک:978-622-94974-0-1
2
فعالیت‌های فناورانه
1
عبدالحمید پاپزن، فرزاد امیری، علیرضا دودمان تیپی، مهدی خزائی (1393) عضو هیات موسس شرکت دانش بنیان
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!