29 تیر 1403
امين شهسوارگلدانلو

امین شهسوارگلدانلو

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه - دانشکده مهندسی - گروه مهندسی مکانیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
تولید و تعیین مشخصات مواد تغییر فاز دهنده حاوی نانوذرات برای کاربردهای انتقال حرارت
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
ماده تغییر فاز دهنده، نانوذره، ضریب هدایت حرارتی، ویسکوزیته
پژوهشگران شعیب خانمحمدی (همکار)، امین شهسوارگلدانلو (مجری)

چکیده

برای بهبود کارایی مواد تغییر فاز دهنده می توان از فن آوری نانو استفاده کرد. برای این منظور، از نانوذرات فلزی، اکسید فلزی و نانو الیاف کربنی که دارای ضریب هدایت حرارتی بالایی هستند، در ساختار مواد تغییر فاز دهنده استفاده می شود. در سال های اخیر تحقیقات تجربی و عددی متعددی توسط محققان مختلف در خارج از کشور در این زمینه انجام شده است ولی تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور محدود به مطالعات عددی و شبیه-سازی بوده است. همچنین، لازم به ذکر است که در حال حاضر فقط شرکت دانش بنیان کاشانه سبز پردیس قادر به تولید چند نمونه ماده تغییر فاز دهنده است و این امر به خوبی نشان می دهد که تحقیقات صورت گرفته در زمینه مواد تغییر فاز دهنده در داخل کشور بسیار محدود می باشد. در انجام این طرح پژوهشی، دو هدف کلی دنبال می شود: 1- دستیابی به دانش تولید مواد تغییرفاز دهنده بهبود یافته با نانوذرات. 2- بررسی تاثیر پارامترهای مختلف مانند غلظت نانوذرات و دما بر روی رفتار رئولوژیکی و ضریب هدایت گرمایی مواد تغییر فاز دهنده بهبود یافته با نانوذرات.