31 تیر 1403
امين شهسوارگلدانلو

امین شهسوارگلدانلو

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه - دانشکده مهندسی - گروه مهندسی مکانیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عددی استفاده از کانال دلتا شکل موجی حفره دار بر روی عملکرد یک سیستم فتوولتاییک گرمایی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
کانال دلتا شکل، سیستم فتوولتائیک گرمایی، کانال موجی حفره دار، بررسی عددی
پژوهشگران فاطمه ملکی ()، صادق محمدی (دانشجو)، امین شهسوارگلدانلو (استاد راهنمای اول)، سعید رحمانیان (استاد مشاور)

چکیده

با توجه به مقالات مرور شده، روشهای مختلفی که ارائه شده است هرکدام به تنهایی برای کاهش دمای ماژولهای PV/T مناسب است. حال نیاز به بررسی جامعی در زمینه کاربرد ترکیبی روشهای کاهش دمای جمع کننده خورشیدی می باشد که عملکرد آن را افزایش دهد. بنابراین هدف از ارائه این پایان نامه استفاده از انواع مختلف سیال، کانالهای دلتا شکل موجدار و حفرهدار برای کاهش دمای سیستمهای PV/T و افزایش عملکرد آن می باشد.