29 تیر 1403
امين شهسوارگلدانلو

امین شهسوارگلدانلو

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه - دانشکده مهندسی - گروه مهندسی مکانیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه عددی تولید آنتروپی در جریان جابجایی اجباری نانوسیال غیرنیوتنی در یک مبدل گرمایی دولوله ای پیچ خورده
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تولید آنتروپی، مبدل گرمایی دو لوله ای، نانوسیال، قانون دوم ترمودینامیک، عدد بجان.
پژوهشگران امین شهسوارگلدانلو (نفر اول)

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی عددی جنبه های مختلف موثر بر تولید انواع آنتروپی در یک مبدل گرمایی دولوله ای پیچ خورده است. در لوله داخلی، ترکیبی از نانوذرات اکسید مس (CuO) درون سیال پایه (ترکیب 5/0 درصد وزنی کربوکسی متیل سلولز و آب) به عنوان نانوسیال غیرنیوتنی مورد استفاده قرار گرفت. در فضای بین دو لوله، آب در جهت مخالف و با عدد رینولدز (Re) 1000 جاری شد. تاثیر غلظت نانوذرات (φ)، عدد رینولدز نانوسیال و گام پیچش بر روی نتایج بررسی شد. نتایج نشان داد که افزایش Re از 500 تا 2000 برای نانوسیال، آنتروپی گرمایی و اصطکاکی را افزایش می دهد. همچنین، افزایش غلظت نانوذرات از 0 تا 3% موجب کاهش هردو نوع آنتروپی گردید. در 2000=Re، افزایش φ از 0 تا 3% موجب کاهش 2/9%، 3/15% و 8/11% به ترتیب برای آنتروپی های گرمایی، اصطکاکی و کل شد. علاوه بر این، افزایش گام پیچش موجب افزایش آن ها بخصوص برای آنتروپی گرمایی بود. همچنین، دیده شد که برای تمامی مقادیر φ، عدد بجان هم زمان با افزایش Re افزایش می یابد و در Re ثابت، افزایش φ نیز موجب افزایش اندک آن می شود.