29 تیر 1403
امين شهسوارگلدانلو

امین شهسوارگلدانلو

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه - دانشکده مهندسی - گروه مهندسی مکانیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بهینه سازی هندسه یک سیستم ذخیره گرمای نهان سه لوله ای پره دار
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
مبدل گرمایی، مواد تغییر فاز دهنده، پره، نانوذره، جداره سینوسی
پژوهشگران شعیب خانمحمدی ()، محمد حسین قبادپور (دانشجو)، امین شهسوارگلدانلو (استاد راهنمای اول)

چکیده

هدف از تحقیق حاضر عبارت است از بررسی تاثیر سینوسی کردن جداره، سینوسی کردن پره و استفاده از مواد تغییر فاز دهنده بهوبد یافته با نانوذرات بر روی عملکرد مبدل گرمایی سه لوله ای. تاثیر پارامترهای مختلفی مانند طول موج و دامنه هندسه سینوسی، عدد رینولدز و غلظت نانوذرات بر روی مشخصات عملکرد مبدل گرمایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. امروزه به دلیل سرعت استفاده از سوختهای فسیلی در حالی که بیشتر این منبع انرژی غیر قابل تجدید است ضرورت توسعه روش های نوین جهت فراهم نمودن تجهیزات منابع کار سالم از انرژی احساس می شود. همچنین به دنبال افزایش هزینه حامل های انرژی و گسترش گازهای گلخانه ای در مواردی که منبع انرژی به طور یکنواخت در دسترس نیست، اعمال مدیریت انرژی بسیار مهم است. ذخیره انرژی نه تنها عدم تناسب بین منبع و تقاضا را کاهش می دهد بلکه باعث بهبود بخشیدن به عملکرد و اطمینان سیستمهای انرژی شده و نقش بسزایی در حفظ انرژی، کاهش در اتلاف انرژی و حفظ سرمایه مادی را به همراه خواهد داشت. یکی از روشهای مدرن مدیریت مصرف انرژی استفاده از مواد تغییر فاز دهنده به عنوان عامل ذخیره سازی انرژی حرارتی است.