29 تیر 1403
امين شهسوارگلدانلو

امین شهسوارگلدانلو

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه - دانشکده مهندسی - گروه مهندسی مکانیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عددی تاثیر اصلاح هندسه و استفاده از مواد تغییر فاز دهنده بهبود یافته با نانوذرات بر روی عملکرد کلکتورهای خورشیدی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ماده تغییر فاز دهنده، اصلاح هندسه، کلکتور خورشیدی، شبیه سازی عددی.
پژوهشگران فاطمه ملکی ()، کیوان کرمی (دانشجو)، امین شهسوارگلدانلو (استاد راهنمای اول)

چکیده

یکی از نیازهای اساسی در سیستمهای جمع آوری انرژی خورشیدی در صنعت، بحث نحوه ذخیره سازی انرژی جمع آوری شده در طول روز جهت استفاده در ساعات شب است. در صورت استفاده از مواد تغییر فازدهنده در چنین سیستمهایی می توان حجم بالایی از انرژی خورشیدی را در طول ساعات روز ذخیره نموده و در طول ساعات شب از همین انرژی برای گرمایش استفاده نمود. مواد تغییر فازدهنده در این سیستمها معمولا در محفظه های نازکی که با آرایش صفحه ای روی هم قرار گرفته اند، نگهداری می شوند. در چنین ساختاری، سیال انتقال حرارت از بین این صفحات و در تماس غیر مستقیم با این مواد حرکت می کند. بررسی های اولیه حاکی از آن است که تغییر ساختار لوله های کلکتور و همچنین، استفاده از مواد فاز دهنده بهبود یافته با نانوذرات می تواند بر بهره وری و عملکرد کلکتورهای خورشیدی تاثیر جالب توجه ای داشته باشند. تحقیق حاضر با محوریت مطالب فوق و انجام مطالعات تکمیلی در این رابطه طراحی و اجرا خواهد شد. با توجه به اینکه استفاده از کلکتورهای خورشیدی در زمینه های مختلف از جمله صنعت و بخش های مسکونی و... با ساختارهای متفاوت در حال افزایش می باشد، لذا بهبود بهره وری و راندمان کلکتورهای خورشیدی نقش بسزایی در توسعه استفاده از انرژی خورشیدی را دارد. در این پژوهش هدف اصلی تغییر در لوله های کلکتور خورشیدی و استفاده از مواد تغییر فاز دهنده بهبود یافته با نانوذرات جهت ذخیره سازی انرژی خورشیدی در راستای بهبود عملکرد و کارایی کلکتورهای خورشیدی است.