29 تیر 1403
امين شهسوارگلدانلو

امین شهسوارگلدانلو

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه - دانشکده مهندسی - گروه مهندسی مکانیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات درس

عنوان انتقال گرمای هدایت پیشرفته
شماره
مقطع کارشناسی ارشد
پیش‌نیاز
توضیحات

فایل‌ها

طرح درس
(58/59 کیلوبایت)
1
(7/71 مگابایت)
2
(15/27 مگابایت)
3
(16/06 مگابایت)
4
(15/46 مگابایت)
5
(11/09 مگابایت)