29 تیر 1403
امين شهسوارگلدانلو

امین شهسوارگلدانلو

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه - دانشکده مهندسی - گروه مهندسی مکانیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات درس

عنوان ترمودینامیک 2
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز
توضیحات

فایل‌ها

طرح درس
(58/17 کیلوبایت)
1
(11/8 مگابایت)
2
(12/36 مگابایت)
3
(11/44 مگابایت)