23 تیر 1399

علی اکبر اختری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / -
تلفن:
دانشکده: دانشکده انرژی

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Omid Seyed Asharf, Ali Akbar Akhtari (2018) Novel approach for dam break flow modeling using computational intelligence JOURNAL OF HYDROLOGY: 559;
2
Omid Seyed Asharf, Abbas Rezaei, Ali Akbar Akhtari (2018) Application of computational intelligence methods for complex two-phase flow pattern recognition Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering: 40; 1-12
3
Omid Seyed Asharf, Ali Akbar Akhtari (2017) Two‑dimensional numerical modeling of dam‑break fow using a new TVD fnite‑element scheme Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering: 39;
4
Omid Seyed Asharf, Abbas Rezaei, Ali Akbar Akhtari (2017) Dam break flow solution using artificial neural network OCEAN ENGINEERING: 142; 125-132
5
Ali Akbar Akhtari, Omid Seyed Asharf (2017) An Experimental Study of Vanes’ Effects on Water Depth Changes in Strongly Curved Open-Channels ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING: 42;
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
علی اکبر اختری (1396) ساخت نمونه آزمایشگاهی میراگر ضربه برای کنترل ضربه قوچ دانشگاه صنعتی کرمانشاه
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
فعالیت‌های فناورانه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!