29 خرداد 1403

وحید عباسی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات درس

عنوان مدل سازی مبدل های الکترونیک قدرت
شماره
مقطع کارشناسی ارشد
پیش‌نیاز
توضیحات

فایل‌ها

طرح درس
(124/55 کیلوبایت)
هفته اول- جلسه اول
(588/9 کیلوبایت)
هفته دوم - آموزش مجازي
(393/38 کیلوبایت)
هفته سوم
(427/74 کیلوبایت)