29 خرداد 1403

وحید عباسی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات درس

عنوان الکترونیک صنعتی
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز اصول الکترونیک
توضیحات

فایل‌ها

طرح درس
(325/31 کیلوبایت)
هفته اول- جلسه اول آموزش مجازي
(537/76 کیلوبایت)
هفته دوم - آموزش مجازي
(395/79 کیلوبایت)
هفته سوم
(411/79 کیلوبایت)