01 مرداد 1403

سید سجاد موسوی فرد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده علوم پایه و کاربردی، گروه آموزشی فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک - اتمی مولکولی زمینه اپتیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه و کاربردی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی فیزیک اتمی و مولکولی زمینه ی اپتیک ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر-اصفهان ، ایران (1392 - 1396)
  عنوان رساله: مطالعه، طراحی و امکان سنجی ساخت بستاور کریستار مایع مبتنی بر اپتیک پراشی و بلور مایع
 • فوق لیسانس مهندسی الکترواپتیک ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر-اصفهان ، ایران (1390 - 1392)
  عنوان پایان‌نامه: طراحی و ساخت نمایشگر HUD هواپیمای نظامی برمبنای سامانه لیزر-DMD
 • لیسانس مهندسی اپتیک و لیزر ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر-اصفهان ، ایران (1384 - 1388)
  عنوان پایان‌نامه: طیف نگار مادون قرمز نزدیک طراحی و امکان سنجی ساخت
بیشتر

علایق پژوهشی

 • طراحی اپتیک، اپتیک پراشی، تست های اپتیکی، میکرو ونانو اپتیک
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Kaveh Pasandideh, Seyed Sajad Moosavifard (2024) The cavitation dynamics of a strongly driven single spherical gas bubble in high viscosity liquids PHYSICS LETTERS A: 501; 129409-...
2
Amir Hossein Farhadian, Seyed Sajad Moosavifard (2021) Quantitative Analysis and Identification Improvement in Laser-Induced Breakdown Spectroscopy by Self-Absorption Correction and Artificial Neural Network IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE: 49; 3853-3859
3
4
Seyed Sajad Moosavifard, masoud Kavosh Tehrani, mehrdad mehrani (2018) Designing an electro-optical module based on an LCPG switch for a 1064 nm Nd:YAG laser rangefinder LASER PHYSICS: 28; 016202-...
5
masoud Kavosh Tehrani, Seyed Sajad Moosavifard (2017) Design of Diffraction Limited Head Mounted Display Optical System Based on High Efficiency Diffractive Elements Current Optics and Photonics: 1; 150-156
6
masoud Kavosh Tehrani, Seyed Sajad Moosavifard (2017) Design of LCPG-type polarization-independent shutter with diffractive efficiency and high contrast at wavelength 532 nm LASER PHYSICS: 27; 026201-...
مقاله ارائه‌شده
1
مصطفی جرگ، مسعود کاوش تهرانی، سید سجاد موسوی فرد (1400) محاسبه پهنای باند زاویه ای و طیفی توری های حجمی به عنوان جفت کننده ورودی در نمایشگر موج بر تصویر بیست و هشتمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و چهاردهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز، خوزستان، ایران.، ایران، خوزستان
2
مصطفی جرگ، مسعود کاوش تهرانی، سید سجاد موسوی فرد (1400) طراحی جفت کننده ورودی عبوری و بازتابی در نمایشگر موجبر هولوگرافیک بیست و هشتمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و چهاردهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز، خوزستان، ایران.، ایران، خوزستان
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
محمد سعید صفری، علیرضا دودمان تیپی، سید سجاد موسوی فرد (1402) طراحی و ساخت دستگاه اثر کر دانشگاه صنعتی کرمانشاه
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
سید سجاد موسوی فرد (1395) مقدمه ای بر اپتیک پراشی شابک:9789643779320
2
سید سجاد موسوی فرد (1395) اصول طراحی سیستم های اپتیکی با نرم افزار ZEMAX شابک:9789643779320
فعالیت‌های فناورانه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه ارشد فتونیک، فیزیک مهندسی، علوم پایه و عمومی (1400 - ادامه دارد)
 • طراح ارشد سیستم های اپتیکی و الکترواپتیکی-اویونیکی- پژوهشکده الکترونیک ایران (1396 - 1400)
 • هیئت علمی تدوین سند استاندارد ملی در حوزه لیزر (1395 - 1400)
 • کارشناس ارشد کیفیت محصول (QA) (1391 - 1396)
 • کارشناس فنی آزمایشگاه اپتیک و کارآیی تجهیزات الکترواپتیکی (1389 - 1391)
 • هیئت علمی تدوین سند استاندارد دفاعی در حوزه های؛ اپتیک-لیزر-مادون قرمز-الکترواپتیک (1389 - 1395)
بیشتر