29 خرداد 1403

سودابه محمدی

مرتبه علمی: مربی
نشانی:
تحصیلات: کارشناسی ارشد / مهندسی کامپیوتر
تلفن:
دانشکده: دانشکده فناوری اطلاعات

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی دانش و ارائه یک مدل کاربردی مدیریت دانش در فرآیند توسعه نرم افزار چابک
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
مدیریت دانش ؛ توسعه نرم افزار چالاک؛ مدل نوناکا-تاکوچی؛ دانش آشکار؛ دانش ضمنی.
پژوهشگران سودابه محمدی (نفر اول)

چکیده

مهندسی نرم افزار یک کسب و کار مبتنی بر دانش است و چگونگی مدیریت دانش و تجربه، در فرآیند توسعه نرم افزار، یکی از چالش های اصلی پیش روی مهندسین نرم افزار می باشد. اصلی ترین سوالی که در این پژوهش به دنبال پاسخ آن هستیم این است که دانش، در فرآیند توسعه نرم افزار چالاک به چه چیزی اتلاق می شود و چگونه می توان آن را مدیریت کرد؟ دانش کسب شده طی مراحل پنجگانه توسعه نرم افزار(ارتباط، برنامه ریزی، مدل سازی، ساخت و استقرار) شامل مستندات مربوط به نیازهای مشتری و تجزیه و تحلیل آنها، زمانبندی پروژه، تخمین هزینه، مدلسازی نیازها، کدها، خطاها، الگوها، مدیریت ریسک، آزمون های نرم افزار و ... می باشد. در این پژوهش، دانش مهندسی نرم افزار به دو بخش دانش ضمنی و دانش آشکار تفکیک شده است که با استفاده از مدل نوناکا-تاکوچی سعی در تبدیل این دو به یکدیگر داریم.