29 خرداد 1403

سودابه محمدی

مرتبه علمی: مربی
نشانی:
تحصیلات: کارشناسی ارشد / مهندسی کامپیوتر
تلفن:
دانشکده: دانشکده فناوری اطلاعات

مشخصات پژوهش

عنوان
فناوری اطلاعات سبز
نوع پژوهش سخنرانی
کلیدواژه‌ها
فناوری اطلاعات سبز، محاسبات سبز، آلودگی زیست محیطی
پژوهشگران سودابه محمدی (نفر اول)

چکیده

رشد سریع فناوری و به ویژه فناوری اطلاعات در دهه های اخیر، زندگی نوع بشر را دستخوش تغییرات اساسی کرده است. تاثیر فناوری نه تنها بر زندگی بشر، بلکه بر زندگی دیگر موجودات زنده کره زمین نیز قابل ملاحظه است. از طرفی در سال های اخیر، توجه ویژه به حفظ و نگهداری محیط زیست، باعث شده است که حوزه جدیدی تحت عنوان فناوری اطلاعات سبز و یا محاسبه سبز مورد توجه پژوهشگران قرار بگیرد. فناوری اطلاعات سبز صدای موثر فناوری اطلاعات بر طبیعت است. فناوری اطلاعات سبز شامل مطالعه و بکارگیری فازهای طراحی، ساخت، استفاده و انهدام کامپیوترها، سرورها، زیرسیستم های وابسته می باشد بنحوی که در کمینه کردن و یا حذف تاثیر منفی فناوری اطلاعات بر محیط زیست کمک کند. فناوری اطلاعات سبز دارای دو هدف کلی است: 1- کمینه کردن تاثیرات منفی ناشی از بکارگیری فناوری اطلاعات بر محیط زیست 2- استفاده از فناوری اطلاعات در جهت حل مشکلات محیط زیستی مفهوم توسعه پایدار برای اولین بار در سال 1970 توسط خانم باربارا وارد در حوزه محیط زیست و توسعه مطرح شد. به تدریج مفهوم توسعه پایدار برای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفت.مسلما در راستای تحقق توسعه پایدار، دانشگاه ها به دلیل ماهیت آموزشی و پژوهشی، می توانند نقش کلیدی و اساسی ایفا کنند. در کارگاه پیشنهادی به بیان مفاهیم کلیدی و اصلی فناوری اطلاعات سبز و توسعه پایدار خواهیم پرداخت. مفاهیمی نظیر محاسبات سبز، دانشگاه سبز، مدیریت سبز، ... مطرح و شرح داده خواهند شد. سپس به تشریح نقشه پایداری پیشنهادی جهت رسیدن به دانشگاه سبز خواهیم پرداخت. در پایان با چالش "دنیای بدون کاغذ: آری؟ یا خیر؟" بحث را خاتمه می دهیم.