29 خرداد 1403

سودابه محمدی

مرتبه علمی: مربی
نشانی:
تحصیلات: کارشناسی ارشد / مهندسی کامپیوتر
تلفن:
دانشکده: دانشکده فناوری اطلاعات

مشخصات پژوهش

عنوان
ارائهی نقشهی پایداری دانشگاههای کشور جهت تبدیل شدن آنها به دانشگاههای سبز
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران سودابه محمدی (نفر اول)

چکیده

رشد روز افزون فناوریها و همچنین افزایش جمعیت در سالهای اخیر، منابع طبیعی و محیط زیست را در معرض خطرهای جدی قرار داده است. مفهوم توسعه پایدار اصلیترین مفهوم در حوزهی محیط زیست است که هدف آن ارائهی طرحها و برنامههایی جهت آشتی با محیط زیست میباشد. نقشهی پایداری دانشگاه، منجر به حرکت دانشگاه، در راستای توسعه پایدار خواهد شد. در این مقاله برای اولین بار نقشهی پایداری دانشگاههای کشور ارائه شده است. این نقشه بر مبنای شاخصهای سبز یو آی طراحی شده است و در نهایت منجر به سبزتر شدن دانشگاهها خواهد شد. این نقشه شامل شش عنوان اصلی است که عبارتند از : محوطه و زیرساخت، انرژی و تغییرات آب و هوایی، زباله، حمل و نقل، آب و آموزش. هر عنوان خود شامل تعدادی شاخص بوده که وضعیت آن عنوان را در دانشگاه نشان میدهد. مسلما پیشرفت نقشهی پایداری در دانشگاه منجر به افزایش امتیاز آن دانشگاه در سیستم رتبهبندی یو آی خواهد شد. این شاخصها بطور سالیانه اقدام به ارزیابی دانشگاه خواهند کرد و نقاط ضعف و قوت دانشگاه را در پیشبرد نقشهی پایداری مشخص میکنند