29 خرداد 1403
سيروس همتي

سیروس همتی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه، دانشگاه صنعتی، دانشکده مهندسی برق، گروه مهندسی برق (گرایش های قدرت و کنترل)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: 1239
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
کاهش ریپل گشتاور در موتور رلوکتانسی سوییچ شونده با تغییر ساختار روتور و استاتور
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
موتور رلوکتانسی سوئیچ شونده، ساختار ᴧ شکل، رلوکتانس مغناطیسی، متوسط گشتاور، ریپل گشتاور
پژوهشگران محمد بیاتی حسین ابادی (دانشجو)، سیروس همتی (استاد راهنمای اول)

چکیده

یکی از مشکلات عمده در موتورهای رلوکتانسی سوئیچ شونده ریپل گشتاور است. با عبور جریان از سیم پیچی موتور، نیروی جاذبه ی به روتور اعمال می شود، که می توان آن را به دو مولفه ی مماسی (در جهت زاویه) و مولفه-ی عمودی (در جهت شعاع) تجزیه کرد. مولفه ی مماسی نیرو باعث حرکت روتور به موقعیت دارای کمترین رلوکتانس مغناطیسی می شود یا به عبارتی تولید کننده گشتاور می باشد. مولفه ی عمودی یا شعاعی نیرو منجر به ارتعاش و صدا می شود. علت دیگر ریپل گشتاور در موتورهای رلوکتانسی سوئیچ شونده مربوط به کلیدزنی های پیاپی فازها و همچنین اشباع بالای آهن به کار رفته در روتور و استاتور در اثر کم و زیاد شدن فاصله ی هوایی بین قطب های روتور و استاتور در هنگام چرخش روتور است. از این رو در این تحقیق ساختار ᴧ شکلی در استاتور ایجاد می کنیم که باعث یکنواخت تر شدن رلوکتانس مغناطیسی فاصله هوایی قطب های استاتور و روتور شده در نتیجه ریپل گشتاور کاهش می یابد. برای تجزیه و تحلیل ساختار موردنظر، ابتدا با استفاده از مشخصات و ابعاد در دسترس از موتور، ساختار استاتور و روتور به همراه سیم بندی به روش متوالی در شیارهای استاتور پیاده سازی می کنیم. سپس زاویه انتهای دندانه های استاتور کاهش می دهیم که اثرات این تغییرات بر رلوکتانس مغناطیسی، ریپل و متوسط گشتاور مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. از روش المان محدود دو بعدی برای بدست آوردن مشخصات خروجی این ماشین استفاده می شود و تمامی مراحل مورد نظر در نرم افزار انسیس ماکسول شبیه سازی شده است.