29 خرداد 1403
سيروس همتي

سیروس همتی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه، دانشگاه صنعتی، دانشکده مهندسی برق، گروه مهندسی برق (گرایش های قدرت و کنترل)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: 1239
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و مقایسه کنترلر PI تطبیقی بر اساس منطق فازی برای کنترل برداری غیرمسقیم موتور القایی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
موتور القایی (IM)، کنترل برداری غیر مستقیم (IVC)، PI تطبیقی
پژوهشگران محمد نمدی (نفر اول)، سیروس همتی (نفر دوم)

چکیده

در این مقاله کنترلر PI تطبیقی بر اساس استدلال منطق فازی (FLR ) برای کنترل برداری غیر مستقیم (IVC) سه فاز موتور القایی (IM) ارائه شده است. هدف اصلی این است برای رسیدن به پاسخ سریع و مقاوم به تغییر سرعت، عدم قطعیت پارامترها، اغتشاش بار، خطاهای الکتریکی و به دست آوردن حداکثر گشتاور و بهره وری است. مدلسازی d-q از IM در دستگاه مرجع گردان سنکرون و بردار فضایی مدولاسیون عرض پالس (SVPWM) در اینورتر قدرت در نرم افزار SIMULINK / MATLAB به کار گرفته می شود. هر دو کنترلر PI و PI تطبیقی بر اساس FLR تجزیه و تحلیل، طراحی و شبیه سازی شده برای سیستم درایو IVC IM شبیه سازی می شود. علاوه بر این، ارزیابی و تحلیلی از روش کنترلی طراح فوق فراهم شده و پاسخ سریع و مقاوم تر با حد خارج (overshoot) کم، زمان اوج و نشست کم برای اغتشاشات بار، عدم قطعیت پارامتر، تغییر سرعت، و خطاهای الکتریکی سیستم درایو IVC IM، با آثار قبل مقایسه می شود.