30 خرداد 1403
سيروس همتي

سیروس همتی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه، دانشگاه صنعتی، دانشکده مهندسی برق، گروه مهندسی برق (گرایش های قدرت و کنترل)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: 1239
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی بهینه یک ماشین سنکرون خطی مغناطیس دائم دو طرفه بدون جاروبک(PMLBSM) برای دست یابی به کمترین نیروی ریپل دیتنت در ماشین
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
موتورسنکرون مغناطیس دائم بدون جاروبک، نیروی دیتنت، FEM، نیروی رانش، روش تحلیلی،الگوریتم ژنتیک(GA)
پژوهشگران مهرداد مکی (نفر اول)، سیروس همتی (نفر دوم)

چکیده

در موتور خطی مغناطیس دائم، ریپل نیرو وجود دارد که زیان آور بوده و به عنوان یک نیروی غیر مفید و مزاحم شناخته می شود. این ریپل نیرو، اساسا از دو مولفه ی نیروی دیتنت (detent Force) و نیروی ریپل متقابل یا دوجانبه ((mutual force ripple به وجود می آید. این نیرو تحت تاثیر پارامترهای هندسی موتور مغناطیس دائم است، پارامترهایی مانند عرض، ضخامت و طول قطب آهن ربا، همچنین طول و ضخامت روتور و استاتور و شکل شیار استاتور. یک طراحی بهینه را می توان با در نظر گرفتن ریپل نیرو به عنوان تابع هدف و پارامترهای هندسی به عنوان متغیرهای طراحی به انجام رساند.در این مقاله ما به محاسبه توزیع چگالی شار مغناطیسی در فاصله هوایی با استفاده از روشهای تحلیلی و حل معادلات لاپلاس و پواسون به عنوان تابعی از پارامترهای هندسی موتور خواهیم پرداخت. نیروی دیتنت، توسط انتگرال گیری از تانسور تنش ماکسول محاسبه می گردد که این نیز با استفاده از توزیع چگالی میدان مغناطیسی در سطح شیار و پایانه های هسته ی آهنی محرک موتور قابل بیان است. با استفاده از شبیه سازی FEM (روش المان محدود) به بررسی تاثیر پارمترهای هندسی موتور بر روی نیروی دیتنت خواهیم پرداخت. در نهایت با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ژنتیک، به طراحی بهینه ی یک ماشین سنکرون خطی با توجه به پارامترهای هندسی آن خواهیم پرداخت تا کمترین مقدار نیروی ریپل دیتنت در ماشین سنکرون خطی حاصل گردد.