29 خرداد 1403
سيروس همتي

سیروس همتی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه، دانشگاه صنعتی، دانشکده مهندسی برق، گروه مهندسی برق (گرایش های قدرت و کنترل)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: 1239
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی، تحلیل و شبیه سازی یک مدار کنترل درایو مجتمع برای LEDهای روشنایی خیابانی با هدف حذف ریپل خروجی و اصلاح ضریب توان ورودی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
دیود ساطع کنندۀ نور، اصلاح ضریب توان، اعوجاج هارمونیکی کل، مبدل DC/DC،کنترل کنندۀ PI
پژوهشگران نوید فرزین (نفر اول)، سیروس همتی (نفر دوم)

چکیده

درایو LED پیشنهادی در این مقاله، یک درایو مجتمع برای LEDهای روشنایی خیابانی است که از تجمیع یک مبدل بوست در ورودی بهعنوان اصلاحکننده ی ضریب توان (PFC ) و یک مبدل فلایبک در خروجی بهعنوان حذفکنند ی ریپل خروجی تشکیل شدهاست. مدار کنترلکننده از یک کنترلکنندۀ PI تشکیل شدهاست که از طریق کنترل دامنه ی جریان علاوه بر کنترل میزان ریپل جریان خروجی امکان کنترل میزان نورده ی هر رشته LED را فراهم کردهاست. این درایو علاوه بر دار بودن ترانس در ساختار مبدل فلایبک، از طریق کوپل مغناطیسی امکان کنترل جریان چندین رشته LED بطور همزمان و بدون نیاز به مدار کنترل اضافی فراهم ساخته است. در پایان، طرح درایو پیشنهادی در نرم افزار سیمولینک متلب شبیهسازی شده و نتایج خروجی با میزان PF بالا در کنار میزان ریپل جریان خروجی پایین برای دورشته LED تحت پلههای جریانی مختلف با تنها یک کنترلکننده ارایه شده است.