29 خرداد 1403
سيروس همتي

سیروس همتی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه، دانشگاه صنعتی، دانشکده مهندسی برق، گروه مهندسی برق (گرایش های قدرت و کنترل)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: 1239
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
محاسبه و بررسی نیروی دیتنت در ماشین های سنکرون خطی دو طرفه مغناطیس دائم بدون جاروبک(PMLBSM) با توجه به پارامترهای هندسی ساختمان موتور
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران سیروس همتی (نفر دوم)

چکیده

در موتور خطی مغناطیس دائم، ریپل نیرو وجود دارد که زیان آور بوده و بعنوان یک نیروی غیر مفید مزاحم شناخته می شود این ریپل نیرو اساسا از دو مولفه نیروی دیتنت و نیروی ریپل متقابل یا دوجانبه بوجود می آید. این نیرو تحت تاثیر پارامترهای هندسی موتور مغناطیس دائم است. پارامترهایی مانند عرض، ضخامت و طول قطب آهن ریا همچنین طول و ضخامت روتور و استاتور و شکل شیار استاتور یک طراحی بهینه را می توان با در نظر گرفتن ریپل نیرو بعنوان تابع هدف و پارامترهای هندسی بعتوان متغیر های طراحی به انجام رساند. در این مقاله ما به محاسبه توزیع چگالی شار مغناطیسی در فاصله هوایی با استفاده از روش های نحلیلی و حل معادلات لاپلااس و پواسن بعنوان تابعی از پارامترهای هندسی موتور خواهیم پرداخت.