29 خرداد 1403
سيروس همتي

سیروس همتی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه، دانشگاه صنعتی، دانشکده مهندسی برق، گروه مهندسی برق (گرایش های قدرت و کنترل)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: 1239
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی کنترلر سرعت موتور DC آهنربای دائم به روش فیدبک حالت با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی فراابتکاری
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
فیدبک حالت، موتور DC، کنترل سرعت، الگوریتم های بهینه سازی چند هدفه
پژوهشگران سیروس همتی (نفر اول)

چکیده

در این مقاله از قدرتی که در الگوریتم های بهینه سازی هوشمند یا فراابتکاری وجود دارد استفاده شده و یک کنترلر فیدبک حالت بهینه طراحی می شود. مزیت این روش در مقایسه با روشهای کلاسیک این است که این روش مستقل از نوع سیستم (خطی یا غیرخطی) است و محدودیتی در این خصوص وجود ندارد. سیستم مورد مطالعه عبارت است از یک موتور DC مغناطیس دائم که قرار است سرعت آن به سرعت دلخواه یا مطلوب رسانده شود و همزمان تلاش کنترلی برای رسیدن به این هدف نیز کمینه شود. در واقع، مسئله طراحی کنترل کننده به یک مسئله بهینه سازی چند هدفۀ مقید تبدیل شده و سپس توسط روش های هوشمند و فراابتکاری حل می شود. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که این الگوریتم ها در طراحی کنترل کننده بهینه می توانند جواب های قابل قبولی ارائه نمایند.