30 فروردین 1403

صبحی بنی اردلانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه- بزرگراه امام خمینی (ره) - دانشگاه صنعتی کرمانشاه - دانشکده مهندسی برق-گروه مهندسی برق
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
کاهش زمان تاخیر رسیدن خودروهای اضطراری به کمک سیستم کنترل هوشمند چراع راهنمایی
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
خودرو اضطراری-حق تقدم – شبکه پتری زماندار- سامانه هوشمند ترافیک- کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر
پژوهشگران سعید سلیمانی (همکار)، صبحی بنی اردلانی (مجری)

چکیده

این پژوهش به ارائه یک سامانه ایجاد حق تقدم امن و سریع برای عبور خودروهای اضطراری مانند آمبولانسها و خودروهای آتش نشانی می پردازد. این موضوع در طی سالهای اخیر و با گسترش سامانه های هوشمند ترافیک، اهمیت فراوانی یافته است. در این پژوهش، روشی برای مدیریت ترافیک و کنترل چراغ های راهنمایی شهری پیشنهاد می شود که ضمن کاهش زمان توفق خودرو های اضطراری، امنیت تردد و کاهش ازدحام نیز تضمین می شود. برای این منظور، سیستم کلی که شامل چراغ راهنمایی و ترافیک مسیر و سنسورهای تشخیص دهنده خودروهای هوشمند است، به صورت یک سیستم دینامیکی گسسته پیشامد توصیف می شود و از پتری نت های زماندار، برای مدلسازی سیستم و شبیه سازی الگوریتم پیشنهادی، استفاده می شود. شبکه های پتری ابزار قدرتمند و شهودی برای مدلسازی و تحلیل سیستم های گسسته پیشامد هستند که به کمک آنها، قابلیت های الگوریتم ارائه شده از قبیل بررسی وجود قفل شدن ترافیک یا امکان بروز تصادف بررسی می شود. پس از اطمینان از کامل بودن الگوریتم پیشنهادی، در نهایت مدل ارائه شده در قالب شبکه پتری به صورت یک برنامه کنترلی در می آید که توسط کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر S7-300 و سنسورهای مجاورتی در آزمایشگاه کنترل صنعتی، قابل پیاده سازی خواهد بود. این سیستم هم اطلاعات سنسورهای مرتبط با خودروهای اضطراری را دریافت می کند و هم فرمانهای لازم برای کنترل چراغهای راهنمایی را صادر می کند. در نهایت سناریوهای پیشنهادی به صورت برنامه های قابل اجرا بر روی PLC درمی آید و با شبیه سازی و اجرای این برنامه ها صحت و کارآیی عملکرد سامانه پیشنهادی بررسی می شود.