05 تیر 1403
رضا همتي

رضا همتی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: کرمانشاه-بزرگراه امام خمینی(ره)-دانشگاه صنعتی کرمانشاه - دانشکده مهندسی برق- مهندسی برق (گرایش های قدرت و کنترل)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق قدرت
تلفن: 083-38305001
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
کنترل فرکانس و توان تبادلی در سیستم قدرت چند ناحیه ای با وجود انواع نیروگاه ها و سیستم های ذخیره ساز انرژی الکتریکی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
کنترل فرکانس و توان تبادلی - سیستم قدرت چند ناحیه ای
پژوهشگران سعید شکری (دانشجو)، رضا همتی (استاد راهنمای اول)

چکیده

اگر بخواهیم سیستم قدرت پایدار و با قابلیت اطمینان بالایی داشته باشیم باید ولتاژ و فرکانس سیستم را در محدوده ی مناسبی کنترل کنیم. معمولاً بار سیستم قدرت متغیر است و به همین دلیل باید آمادگی مقابله با تغییرات توان و همچنین اغتشاشات احتمالی در شبکه را داشته باشیم لذا توازن توان اکتیو و راکتیو در شبکه از اهمیت بالایی برخوردار است. سیستم های قدرت به صورت جدا از هم و یا به صورت پیوسته کار می کنند که در سیستم های پیوسته و چند ناحیه ای هر ناحیه ی قدرت، بارهای خود را تغذیه می کند و در صورت نیاز می تواند بار مناطق مجاور را تأمین و یا از آنها توان دریافت کند. تغییرات فرکانس و توان اکتیو در یک راستا قابل است. معمولاً کنترل جریان ورودی به توربین بهترین گزینه برای کنترل فرکانس و در پی آن کنترل توان اکتیو است که چرخه ای را که برای این عمل کنترل در نظر می گیرند به سیستم کنترل بار-فرکانس معروف است. از آنجا که ذخیره سازهای انرژی الکتریکی می توانند به سرعت توان اکتیو را جذب و یا به شبکه بدهند، گزینه مناسبی جهت بهبود کنترل فرکانسی هستند. در این پایان نامه حلقه ی کنترل بار-فرکانس را برای یک سیستم قدرت با در نظر گرفتن مدل های مختلف بویلر و توربین، مدل سازی کرده، سپس تاثیر حضور ذخیره ساز انرژی الکتریکی بر کاهش خطای فرکانس و توان تبادلی بین نواحی را بررسی می کنیم. روش کار به صورت کتابخانه ای- شبیه سازی است و در ابتدا با بررسی مقالات و کتاب های موجود در این زمینه ، شبکه ی تحت مطالعه را مشخص نموده و سپس با استفاده از نرم افزار MATLAB، مدل سازی سیستم را انجام می دهیم.