05 تیر 1403
رضا همتي

رضا همتی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: کرمانشاه-بزرگراه امام خمینی(ره)-دانشگاه صنعتی کرمانشاه - دانشکده مهندسی برق- مهندسی برق (گرایش های قدرت و کنترل)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق قدرت
تلفن: 083-38305001
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
کنترل کننده تطبیقی مدل مرجع بهبود یافته نرمالیزه شده برای UPFC
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
کنترل کننده تطبیقی مدل مرجع، UPFC
پژوهشگران رضا همتی (نفر اول)، حمیدرضا کوفیگر (نفر دوم)، محمد عطایی (نفر سوم)

چکیده

چکیده: ماهیت غیر خطی سیستمهای قدرت، عدم قطعیتهای مدلسازی و دینامیکهای مدل نشده، لزوم طراحی یک کنترل کننده مناسب جهت عملکرد مطلوب در شرایط کاری مختلف را نشان می دهد. در این مقاله، مسئله طراحی برای کنترل کننده یکپارچه پخش توان (UPFC) که دو هدف سهولت در پیاده سازی و قابلیت استفاده در طیف وسیعی از شرایط عملکرد سیستم را برآورده سازد مد نظر قرار می گیرد. به این منظور، روش کنترل تطبیقی مدل مرجع برای طراحی کنترل کننده UPFC پیشنهاد گردیده و با تنظیم ضرایب کنترل کننده با استفاده از روش بهینه سازی حرکت تجمعی ذرات (PSO) نسبت به کنترل کننده های مدل مرجع کلاسیک، بهبود یافته می باشد. همچنین برای دسترسی به عملکردی مقاوم و محدود نمودن سیگنالهای ورودی، از تکنیک نرمالیزه سازی استفاده شده است. عملکرد الگوریتم کنترلی طراحی شده در شرایط نامی و نیز در شرایط سنگین بار بررسی و نتایج حاصل از شبیه سازی سیستم برای نمایش مقاوم بودن روش پیشنهادی ارائه می شود. همچنین نتایج این روش با یک کنترل کننده PI کلاسیک تنظیم شده با الگوریتم PSO مقایسه گردیده اند که نتایج شبیه سازی نشان دهنده توانایی روش ارائه شده در مقایسه با روشهای کلاسیک جهت کنترل و پایدارسازی سیستم قدرت می باشند.