25 خرداد 1403
پيوند واله شيدا

پیوند واله شیدا

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: کرمانشاه، دانشگاه صنعتی کرمانشاه-دانشکده مهندسی-گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305004 (1166)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات درس

عنوان ترمودینامیک پیشرفته
شماره 1031002
مقطع کارشناسی ارشد
پیش‌نیاز
توضیحات

فایل‌ها

طرح درس ترموديناميك پيشرفته
(110/53 کیلوبایت)
Assignments
(147/96 کیلوبایت)
Assignments
(154/12 کیلوبایت)