08 مهر 1401
مهدي خزائي

مهدی خزائی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه-دانشکده فناوری اطلاعات
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کامپیوتر- گرایش معماری سیستم ها
تلفن: 08338305041
دانشکده: دانشکده فناوری اطلاعات

مشخصات پژوهش

عنوان
خوشه بندی سلسله مراتبی شبکه های حسگر بیسیم براساس مفهوم مرکزیت گره ها و وابستگی داده ها
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
شبکه حسگر بیسیم، خوشه بندی، مصرف انرژی، مرکزیت گره ها، وابستگی داده ها
پژوهشگران مهدی خزائی (نفر اول)

چکیده

ساخت حسگرهایی با توان مصرفی پایین، اندازه کوچک، قیمت مناسب و کاربردی های گوناگون موجب پیدایش ایده ای برای ایجاد و گسترش شبکه هایی موسوم به شبکه های حسگر بی سیم شده است. این حسگرهای کوچک توانایی انجام اعمالی چون دریافت اطلاعات از محیط و پردازش و ارسال اطلاعات را دارند. این امر شبکه ای حسگر متشکل از تعداد زیادی گرهی ایجاد کرده که در یک محیط به طور گسترده پخش شده و به جمع آوری اطلاعات از محیط می پردازد. لزوماً مکان قرار گرفتن گرهی حسگر، از قبل تعیین شده و مشخص نیست. این خصوصیت باعث شده بتوان آنها را در مکانهای خطرناک و یا غیرقابل دسترس رها کرد. مهمترین چالش کار با شبکه های حسگر، انرژی محدود گره ها است. به همین دلیل، یکی از جوانبی که توسط محققین مورد توجه قرار گرفته، کاهش مصرف انرژی در کاربردهای این شبکه ها می باشد. روشی که در این تحقیق برای کاهش مصرف انرژی ارائه شده است یک روش خوشه بندی سلسله مراتبی بوده که با استفاده از مفهموم مرکزیت گره ها و خاصیت وابستگی مکانی و زمانی گره های حسگر، روشی را ارائه می کند که طول عمر شبکه افزایش یابد.