08 مهر 1401
مهدي خزائي

مهدی خزائی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه-دانشکده فناوری اطلاعات
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کامپیوتر- گرایش معماری سیستم ها
تلفن: 08338305041
دانشکده: دانشکده فناوری اطلاعات

مشخصات پژوهش

عنوان
یک روش حریصانه مبتنی بر وابستگی گرهها جهت خوشه بندی شبکه های حسگر بیسیم
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
شبکه حسگر بیسیم، خوشه بندی، مصرف انرژی، روش حریصانه
پژوهشگران مهدی خزائی (نفر اول)

چکیده

ساخت حسگرهایی با توان مصرفی پایین، اندازه کوچک، قیمت مناسب و کاربردی های گوناگون موجب پیدایش ایده ای برای ایجاد و گسترش شبکه هایی موسوم به شبکه های حسگر بیسیم شده است. این حسگرهای کوچک توانایی انجام اعمالی چون دریافت اطلاعات از محیط و پردازش و ارسال اطلاعات را دارند. این امر شبکه ای حسگر متشکل از تعداد زیادی گرهی ایجاد کرده که در یک محیط به طور گسترده پخش شده و به جمع آوری اطلاعات از محیط می پردازد. لزوماً مکان قرار گرفتن گره ی حسگر، از قبل تعیین شده و مشخص نیست. این خصوصیت باعث شده بتوان آنها را در مکانهای خطرناک و یا غیرقابل دسترس رها کرد. مهمترین چالش کار با شبکه های حسگر، انرژی محدود گرهها است. به همین دلیل، یکی از جوانبی که توسط محققین مورد توجه قرار گرفته، کاهش مصرف انرژی در کاربردهای این شبکه ها می باشد. روشی که در این تحقیق برای کاهش مصرف انرژی ارائه شده است یک روش حریصانه خوشه بندی بوده که با استفاده از خاصیت وابستگی مکانی و زمانی گره های حسگر، روشی را ارائه می کند که طول عمر شبکه افزایش یابد.