08 مهر 1401
مهدي خزائي

مهدی خزائی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه-دانشکده فناوری اطلاعات
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کامپیوتر- گرایش معماری سیستم ها
تلفن: 08338305041
دانشکده: دانشکده فناوری اطلاعات

مشخصات پژوهش

عنوان
ارائه یک روش هوشمند جهت زمانبندی چراغ راهنمایی و رانندگی
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
ترافیک، چراغ راهنمایی و رانندگی، یادگیری، عامل، سازمان هولونی
پژوهشگران مهدی خزائی (مجری)

چکیده

از آنجا که ترافیک یک مسئله پیچیده محسوب میشود روشهای زیادی جهت کنترل این پدیده ارائه شده است که معروف ترین آنها استفاده از چراغهای راهنمایی و رانندگی میباشد. در اکثر مواقع زمانبندی چراغها توسط شخص و به صورت سعی و خطا انجام میشود که به علت ناکار آمدی حرکت به سوی روشهای هوشمند اجتناب ناپذیر است. به این منظور در این پژوهش روش هوشمندی براساس یادگیری تقویتی ارائه شده است. در این طرح هر چهار راه به عنوان یک عامل در نظر گرفته شده که تمام چهار راه ها محیط چندعامله را تشکیل می دهند. جهت غلبه بر پیچیدگی و ایجاد هماهنگی در سیستم چندعامله سازمان هولونی بین عاملها تعریف شده است. عاملها از یادگیری تقویتی جهت زمانبندی کارای چراغهای راهنمایی و رانندگی استفاده می کنند. روش پیشنهادی وابسته به قوانین از پیش تعیین شده و خبره نیست و یادگیری براساس تاریخچه عناصر شبکه ترافیکی انجام می شود.