08 مهر 1401
مهدي خزائي

مهدی خزائی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه-دانشکده فناوری اطلاعات
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کامپیوتر- گرایش معماری سیستم ها
تلفن: 08338305041
دانشکده: دانشکده فناوری اطلاعات

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی یک پرتال جهت برگزاری کنفرانس مجازی
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
کنفرانس مجازی
پژوهشگران مهدی خزائی (مجری)

چکیده

طرح یک نرم افزار است