08 مهر 1401
مهدي خزائي

مهدی خزائی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه-دانشکده فناوری اطلاعات
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کامپیوتر- گرایش معماری سیستم ها
تلفن: 08338305041
دانشکده: دانشکده فناوری اطلاعات

مشخصات درس

عنوان مبانی رایانش امن
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز
توضیحات

فایل‌ها

طرح درس
(135/12 کیلوبایت)