01 مرداد 1403
محمد جواديان

محمد جوادیان

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق- الکترونیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده فناوری اطلاعات

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی برق گرایش الکترونیک دیجیتال ، دانشگاه صنعتی شریف ، ایران (1390 - 1396)
  عنوان رساله: ارائه چارچوب یادگیری فعال سلسله مراتبی برای تحلیل سیستمهای پیچیده
 • فوق لیسانس مهندسی برق الکترونیک ، دانشگاه رازی کرمانشاه ، ایران (1383 - 1386)
  عنوان پایان‌نامه: بررسی اتکاپذیری مدارهای محاسباتی دیجیتال در مقابل خطای نرم
 • لیسانس مهندسی برق الکترونیک ، دانشگاه رازی کرمانشاه ، ایران (1378 - 1383)
  عنوان پایان‌نامه: کنترل موتور DC برای دستگاه CNC
بیشتر

علایق پژوهشی

 • سیستم های فازی، مدلسازی فازی، خوشه بندی فازی، کنترل فازی
 • داده کاوی
 • یادگیری ماشین
 • سیستم های تحمل پذیر اشکال
 • پردازش تصاویر دیجیتالی
 • علوم اعصاب شناختی
 • طراحی مدارات دیجیتال
 • طراحی مدارات دیجیتال مبتنی بر FPGA
 • هوش مصنوعی
 • محاسبات کوانتومی
 • طراحی مدارات ممریستوری
 • محاسبات نرومورفیک
 • یادگیری عمیق
 • یادگیری تقویتی
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Mohammad Javadian, Sajad Hayati, Vahid Ghasemi (2023) An intelligent signboard to assign the speed limit on ways using ANN CONCURRENCY AND COMPUTATION-PRACTICE & EXPERIENCE: 35; 1-18
2
Mahmood Heshmati, Sajad Hayati, Saeed Javanmiri, Mohammad Javadian (2021) Artificial Intelligence Method for Predicting Mechanical Properties of Sand/Glass Reinforced Polymer: a New Model Mechanics of Advanced Composite Structures: 8; 245-268
3
Vahid Ghasemi, Mohammad Javadian, Saeed Bagheri Shouraki (2020) High-Dimensional Unsupervised Active Learning Method journal of ai and data mining: 8; 391-407
4
Mohammad Javadian, Reza Vaziri, Sajjad Haghzad Klidbari, Ahad Malekzadeh (2020) Refining Membership Degrees Obtained from Fuzzy C-means by Re- Fuzzification Iranian Journal of Fuzzy Systems: 17; 85-104
5
Mohammad Javadian, Ahad Malekzadeh, Gholamali Heydari, Saeed Bagheri Shouraki (2020) A clustering fuzzification algorithm based on ALM FUZZY SETS AND SYSTEMS: 389; 93-113
6
Mohammad Javadian, Saeed Bagheri Shouraki, Soroush Sheikhpour Kourabbaslou (2017) A novel density-based fuzzy clustering algorithm for low dimensional feature space FUZZY SETS AND SYSTEMS: 318;
7
Mohammad Javadian, Saeed Bagheri Shouraki (2017) UALM: Unsupervised Active Learning Method for clustering low-dimensional data JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMS: vol. 32; pp. 2393-2411
مقاله ارائه‌شده
1
محمد جوادیان، وحید قاسمی، سجاد حیاتی (1397) طراحی تابلو هوشمند اعلام حداکثر سرعت مجاز بزرگراه ها با استفاده از منطق فازی دومین کنفرانس ملی کامپیوتر ، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی، ایران، اهواز
2
وحید قاسمی، محمد جوادیان، سجاد حیاتی (1397) قطعه بندی جریان داده حسگرها در محیط های هوشمند فراگیر چهارمین کنفرانس موضوعات نوین در علوم کامپیوتر و اطلاعات، ایران، کرج
3
محمد جوادیان، آرین حجازی (1397) ارائه مداری برای خواندن مقدار ممریستنس ممریستورها سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، ایران، تهران
4
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
سجاد حیاتی، وحید قاسمی، مهدی خزائی، محمد جوادیان (1398) طراحی و ساخت سیستم هوشمند اعلام سرعت مجاز در بزرگراهها بر اساس وضعیت جوی و ساعات شبانه روز، با استفاده از منطق فازی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
فعالیت‌های فناورانه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • عضو هیات مدیره انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران (1397 - 1399)
 • مدیر گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی کرمانشاه (1396 - 1397)
 • دبیر علمی چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران (1390 - 1390)
بیشتر